Home » Angst is gezond

Angst is gezond

Gepubliceerd op 17 november 2017 11:12

Angst is eigenlijk heel gezond. Waarom? Omdat het ons in leven houdt in gevaarlijke situaties. Wanneer kinderen te vaak, te lang, te intens of onnodig bang zijn dan werkt het echter belemmerend. Lees er meer over in mijn blog.

Functioneel of juist niet

We spreken van functionele angst als het ons helpt te overleven bij een reële dreiging van gevaar of wanneer het zorgt voor een nuttige stimulans om goed te presteren tijdens een proefwerk of sportwedstrijd. Pas bij afwezigheid van gevaar of een buitenproportionele reactie bij een dreiging is de angst niet-functioneel en werkt het verlammend.

Wat zijn normale angsten bij kinderen?

Bij zes- tot twaalfjarigen zijn leeftijdsadequate angsten bijvoorbeeld:

 • bang zijn in het donker, voor onweer, alleen zijn en slapen;
 • piekeren en bezorgdheid over scheiden van ouders, criminaliteit en terrorisme (wordt veel over gepubliceerd in de media);
 • faalangst bij toetsen of andere schoolprestaties;
 • sociale angst; bang zijn om gepest te worden of ergens niet bij te horen.

Wanneer wijkt angstig gedrag af?

 • Angsten die niet leeftijdsadequaat zijn en lang aanhouden;
 • vastzitten in een bepaalde angst;
 • flauwvallen of hysterisch worden;
 • uitspraken of gedachten als 'iedereen heeft het op mij voorzien';
 • ontwijken van angstvoorwerpen of mensen;
 • weigeren om naar school te gaan;
 • ontkennen van angsten en alle symptomen.

Herken de signalen

Bij kinderen die angstig zijn komen een of meer van de volgende signalen veelvuldig voor: piekeren, vermijding, psychosomatische klachten als buikpijn en hoofdpijn, moeite met rusten en in slaap vallen, verlegenheid, sociaal teruggetrokken en perfectionisme. Ook in de schoolsituatie zijn er een aantal zaken die de leerkracht mogelijk opvallen, zoals concentratieproblemen, verslechtering van schoolprestaties of veel bevestiging vragen.

Wees er op tijd bij

Herkenbaar bij jouw zoon of dochter? Vroege interventie met behulp van het VRIENDEN-programma vermindert het ontstaan van angst en depressie onder kinderen. De effecten worden zelfs behouden tot zes jaar na deelname. Ik geef de kindertraining van acht tot en met twaalf jaar en start binnenkort met de kleutervariant (vier tot en met zeven jaar). Maak een afspraak voor een gratis intakegesprek via diane@boestkindertrainingen.nl.


«   »