Home » Wat is faalangst eigenlijk precies?

Wat is faalangst eigenlijk precies?

Gepubliceerd op 5 mei 2017 om 10:00

In deze tijd waarin veel van kinderen wordt verwacht, ligt faalangst op de loer. Dit kan schoolresultaten en -plezier sterk verminderen, leiden tot frustratie en allerlei vervelende klachten. Ik vertel je er graag wat meer over.

Uitleg faalangst

Faalangst hebben betekent dat je iets wel kunt, maar zo bang bent voor een slechte prestatie dat het niet lukt. Zo’n blokkade ontstaat vaak wanneer je het moet laten zien aan anderen. Bijvoorbeeld bij een presentatie of toets. 

Welke soorten zijn er?

  • Bij cognitieve faalangst zijn er grote twijfels over het eigen kunnen. De gedachte 'ik kan het niet' of 'ik ben te dom' zorgt voor een black-out bij een toetsmoment.
  • In het geval van sociale faalangst is het kind bang voor wat anderen over hem of haar zullen denken. Dit uit zich in moeite met vragen stellen of presenteren en anderen niet teleur willen stellen.
  • Verborgen faalangst betekent dat hij of zij de lat dusdanig hoog legt voor zichzelf, dat er teveel stress is maar de resultaten vaak nog wel goed zijn. Dit wijst vaak op perfectionisme.
  • Bij motorische faalangst raakt de jongere het normale concentratievermogen kwijt onder invloed van te hoge druk of verwachtingen. Dit komt voor bij sportwedstrijden en plankenkoorts. In mijn training wordt deze vorm zijdelings besproken.

Meer informatie

Herken je één of meerdere vormen bij jouw zoon of dochter? Herstel is gelukkig mogelijk! Met een faalangstreductietraining geef ik kinderen vanaf 10 jaar individuele ondersteuning om weer met goede moed, motivatie en meer lef naar school te gaan. Maak een afspraak voor een gratis intakegesprek.


 »