Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen
BOEST kindertrainingen is opgericht door Diane van Berkel, woonachtig in Haarlem en vermeld in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67994733.

2. Verhindering
Wanneer je onze afspraak tenminste 24 uur van tevoren afzegt, breng ik deze niet bij je in rekening. Doe je dit niet binnen 24 uur, doe ik dit wel volgens het geldende uurtarief van € 45 inclusief btw.

3. Offerte en tarieven

Mijn offertes zijn altijd vrijblijvend en de aanbieding 30 dagen geldig. De prijzen zijn inclusief btw en eventuele materiaal- en reiskosten vermeld ik apart in de prijsopgave.

4. Betalingsvoorwaarden
De factuur voor de training of workshop dien je binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur en altijd voorafgaand aan de start van de training te voldoen. Anders kan deze helaas geen doorgang vinden.

5. Aansprakelijkheid
Wanneer jouw zoon of dochter kampt met (ernstige) lichamelijke en psychische klachten, raad ik je aan allereerst contact te zoeken met de huisarts. BOEST kindertrainingen sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van BOEST kindertrainingen.

6. Vertrouwelijkheid
Ik verplicht mij tot geheimhouding tijdens of in het kader van de trainingssessies, tenzij er een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Uiteraard vraag ik altijd eerst toestemming voor overleg met of rapportage aan derden in het belang van de deelnemer.  

7. Begeleiding kinderen tot en met 16 jaar
Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht.

8. Vindplaats en wijzigingen voorwaarden 
De algemene voorwaarden vind je terug op www.boestkindertrainingen.nl/algemenevoorwaarden. Van toepassing is steeds de versie die gold tijdens de totstandkoming van de overeenkomst.

9. Privacyverklaring

BOEST kindertrainingen gaat zorgvuldig om met cliëntgegevens. Lees voor meer informatie hierover de privacyverklaring.

10. Contactgegevens

BOEST kindertrainingen

06-14598457